Тячівська районна рада » Нормативні документи » Розпорядження » Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Тячівської районної ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги»

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Тячівської районної ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги»

07 серпня 2021, Субота
86
0
Оголошується конкурс  на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Тячівської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення двадцять шостої сесії (перше пленарне засідання) Тячівської районної ради VII скликання «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, засновником яких є Тячівська районна рада» від 25 лютого 2020 року №694, на виконання розпорядження голови районної ради «Про оголошення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» від 26 липня 2021 року №25.
 
Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Тячівської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Скорочена найменування українською мовою:  КНП  ТРР «ЦПМСД»
Юридичне місцезнаходження закладу: 90550, Закарпатська область,Тячівський район, с.Теребля, вул. Центральна,94.
Фактичне місцезнаходження закладу: 90500, Закарпатська область, місто Тячів, вул.Голлоші, 6/а
Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика
Комунальне некомерційне підприємство Тячівської районної ради «Центр первинної медико - санітарної допомоги» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
           Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. 
 
Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Тячівського району, міста або області), але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
 
Статут комунального некомерційного підприємства Тячівської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено рішенням сьомої сесії сьомого скликання Тячівської районної ради «Про створення Комунального некомерційного підприємства Тячівської районної ради «Центр первинної медико – санітарної допомоги» від 30 березня 2018 року №440 
        (Ознайомитися із Статутом, в т.ч. структурою даного закладу можна за посиланням): wwwrajrada-tyachiv.gov.ua 
Кошторисні призначення:  для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства  Тячівської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік складають:
 власні надходження Підприємства: 
 - кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;
   - інші джерела, не заборонені законодавством.
 
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з дати оприлюднення цього оголошення.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 31 серпня 2021 року, 16.00 год. включно.
Адреса приймання документів для участі в конкурсі:  90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, №30 ( другий поверх).
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (03134) -                3-24-75, секретар комісії моб.0678013168, е-mail: Tyachiv_RR@email.ua            
 (тема: Конкурс на посаду головного лікаря КНП ТРР «ЦПМСД»).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
               1)  копія паспорта громадянина України;
          2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
           3)  резюме у довільній формі;
           4)  автобіографія;
           5) копія (копії) документа (документів) про освіту (в разі наявності науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія), підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
            6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
               7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
               8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);
               9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
               10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
               11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
               12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!
 Вимоги до претендента: 
        -  громадянство України;
        - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки (Медицини);
        - проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з  «Організації і управління охороною здоров’я) ;
        - підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування передатестаційні цикли, тощо).; 
         - наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
        - стаж роботи – не менше 5 (п’ять) років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
 
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
         - конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
          - план реформування закладу протягом одного року;
          -  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
          -  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
           - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
          Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена рішенням сесії    
            За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.
Дата проведення конкурсу: 15 вересня 2021 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу.
Місце проведення конкурсу та адреса:  Актова зала (малий зал на другому поверсі) Тячівської районної ради, Закарпатської області. Адреса: 90500, Закарпатська область,місто Тячів, вул. Незалежності, 30.
Додатки
Розпорядження про створення конкурсної комісії
Протокол №1. Засідання комісії
 
Переглянути файл: zgoda-na-obrobku-personalnih-danih.doc
Переглянути файл: ogoloshennya-konkurs-knp-tr-cpmsd-vipravleniy.doc
Переглянути файл: poperedzhennya-pro-vimogi-zakonu-pro-korupcyu.doc
Переглянути файл: proekt-statutu-cpmsd-2021.doc
Переглянути файл: protokol-cpmsd.pdf
Переглянути файл: rozporyadzhennya-pro-konkursnu-komsyu.pdf
Переглянути файл: forma-zayavi-na-uchast-u-konkurs.doc
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.